1

کلیدی ساده برای کیهان رونمایی شد - کائنات

News Discuss 
قانون کارما یکی از همان فرصت‌هاست. افرادی مثل هندوها که قانون کارما را قبول دارند بر اساس اصل تناسخ بر این باور هستند که کارما یا همان قانون کارما زندگی های بعدی شما را نیز تفسیر می کند. یعنی اگر شما امروز خوب زندگی کنید و با دیگران مهربان باشید https://trentonp9kob.wikievia.com/8695518/کلیدی_ساده_برای_اینکه_کیهان_رونمایی_شده_است_کائنات

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story